Vilat gjenden ne fshatin Boge - 32 kilometra larg prej qytetit të Pejës, në fillim të rrugës për në fshtatin Shkrel.​

 

 

Vila Kodra

Boge, Rugove 

Peje,Kosove
info.vilakodr@gmail.com

Tel: +377 (44) 695 488

Tel: +386 (49) 552 054

 

All Rights Reserved © VilaKodra 2018

VILA KODRA

Boge,Rugovë

Peje,Kosovë

info.vilakodr@gmail.com

+377 44 695 488

+386 49 552 054