Vilat gjenden ne fshatin Boge - 32 kilometra larg prej qytetit të Pejës, në fillim të rrugës për në fshtatin Shkrel.​

 

 

Vila Kodra

Boge, Rugove 

Peje,Kosove
info.vilakodr@gmail.com

Tel: +377 (44) 695 488

Tel: +386 (49) 552 054